Szkolenia metodyczno-językowe
28.09.2017 Sandra Słodkowska 606
grafika
Powiązane galerie:

Szkolenia metodyczno-językowe nauczycieli w Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus „Otwarty nauczyciel poprowadzi uczniów do sukcesu” finansowany z programu PO WER

 

“Znajomość języków jest bramą do wiedzy.”

“Knowledge of languages is the doorway to wisdom.”

Roger Bacon

 

Kursy językowe realizowane w ramach zagranicznych mobilności są doskonała formą podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych nauczycieli. Szkolenia były możliwe dzięki Narodowej Agencji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która pozytywnie oceniła projekt i nadzorowała jego realizację.

W związku z tym w okresie od marca 2017r. do sierpnia 2017r. odbyły się wyjazdy szkoleniowe pięciu nauczycieli naszej szkoły do zagranicznych uczelni. W wyjazdach mogli uczestniczyć nie tylko nauczyciele języków obcych, lecz również nauczyciele innych przedmiotów.

W szkoleniach wzięły udział:

  • mgr Aleksandra Kwasigroch i mgr Aleksandra Burchardt, które odbyły szkolenie metodyczno-językowe „Creative Teaching in the Primary Classroom” w Lake School of English w Oksfordzie.

Ponadto nauczycielki miały okazję obserwować zajęcia w jednej ze szkół podstawowych w Oksfordzie, co było okazją do poznania Brytyjskiego Systemu Edukacji.

  • mgr Anna Łuczak Brandt, która odbyła szkolenie językowe „General English”w nadmorskiej miejscowości Brighton,
  • mgr Irina Bednarek, która odbyła szkolenie metodyczne ”CLIL- Content and Language Integrated Learning” w the English Language Centre w Brighton,
  • mgr Paulina Kominiak, która odbyła szkolenie metodyczne „Classroom Skills for Primary School Teachers” w International House School w Londynie.

 W trakcie pobytu nauczyciele brali udział w kursach metodycznych, językowych i warsztatach odpowiednio dobranych do profilu zawodowego uczestnika kursu. Nauczyciele doskonalili metody nauczania, poszerzali wiedzę w danej dziedzinie oraz mieli możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju. Uczestnicy mieli szansę rozwijania niezbędnych kompetencji i umiejętności zawodowych, poznawania nowoczesnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą (m.in. nowoczesne technologie ICT, wykorzystanie metody CLIL) a także na poznanie kultury Wielkiej Brytanii. Z uwagi na to, że grupy szkoleniowe składały się z nauczycieli państw UE, była okazja na wymianę doświadczeń, poznanie sposobów pracy w szkołach europejskich, dyskusje nad funkcjonowaniem systemów edukacji w różnych krajach.

Kontakt z „żywym” językiem wpłynął nie tylko na podniesienie kompetencji językowych, ale również stał się dla nas inspiracją do weryfikacji dotychczasowych poglądów i metod nauczania. Wyjazdy zaowocowały nawiązaniem nowych kontaktów, wdrożeniem nowych pomysłów z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas wyjazdów, zgromadzeniem ciekawych materiałów do codziennej pracy z dziećmi i zastosowaniem zdobytej wiedzy podczas lekcji z uczniami z wykorzystaniem nowych narzędzi TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej).

 

Opracowała: Paulina Kominiak

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane