W roku, w którym obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości, szkoła nasza przeprowadziła gminny konkurs literacki.
20.06.2018 Sandra Słodkowska 1019
grafika

W roku, w którym obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości, szkoła nasza przeprowadziła gminny konkurs literacki.

Praca konkursowa pt. „Kartka z odnalezionego pamiętnika” polega na napisaniu kartki z pamiętnika żołnierza – uczestnika walk w rejonie nakielskim o niepodległość w latach 1918 – 1920.

Celem konkursu było:

- wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej,

- upowszechnienie i pogłębienie wśród uczniów wiedzy na temat historii Polaków w latach walki o niepodległość w latach 1918 – 1920,
- rozwijanie pasji badawczej i talentu twórczego dzieci i młodzieży oraz poszukiwanie       prawdy historycznej,

- umożliwianie uczniowi rozwijania zainteresowań,

- rozbudzanie motywacji do doskonalenia swej osobowości i planowego samokształcenia,

-  zachęcanie i nauka uczestnictwa w kulturze

-  rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów,

-  rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego,

-  dbałość o kulturę i etykę języka,

- doskonalenie warsztatu literackiego,
- zachęcenie uczniów do pisania różnych form wypowiedzi.

Jury wyłoniło najlepsze prace i nagrodziło młodych autorów.

 

I miejsce          Zuzanna Należyta – ZSP nr 4 w Nakle

                       Szymon Nowak  -  Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle

 

II miejsce        Dominik Chyła – ZSP w Ślesinie

                         Kacper Kilmann - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle

 

III miejsce       Maciej Kraiński – ZSP w Potulicach

             Agata Sobol - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle

             Aleksandra Świniarek - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle

 

Wyróżnienia:

Dominika Rucińska

Oliwia Karabasz

Julian Michalik

Tymoteusz Sobczak

Anna Weltrowska

                                                                                   W imieniu organizatorów konkursu

                                                                                   Lucyna Żygowska

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane