Portal
O szkole
12.11.2015

Początki istnienia Szkoły nr 2 w Nakle nad Notecią sięgają lat dwudziestych. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej, równocześnie z odrodzeniem się Państwa Polskiego, na terenie miasta rozpoczęto organizację szkolnictwa. Gmach obecnej szkoły jest budynkiem poniemieckim, wybudowanym w latach 1913-1914.

Przez kolejne lata, coraz bardziej widoczne były efekty pracy nauczycieli oraz zaangażowania organizacji społecznych. Wzrastał poziom nauki, w szkole toczyło się życie kulturalne oraz odbywały się różne uroczystości. Z czasem poprawiała się też baza lokalowa oraz zaplecze techniczne. Do chwili obecnej Szkoła nr 2 pozostała szkołą podstawową.

 

Nadrzędnym celem działalności szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

Szkoła, dążąc do rozwoju ucznia w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:

  • Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.
  • Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
  • Dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści
  • Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.)
  • Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
  • Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
  • Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
  • Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT